Programma

Klimaatadaptatie

Extreme weersomstandigheden doen zich vaker voor in Nederland en de zeespiegel stijgt sneller dan voorspeld. Klimaatverandering wordt daarmee steeds tastbaarder. In het voorwoord van de MRA Agenda schrijft Femke Halsema, voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam en burgemeester van Amsterdam, dat we ons tegen klimaatverandering moeten wapenen. Niet voor niets is klimaatadaptatie onderdeel van de twee leidende principes van de agenda: een toekomstbestendige en een evenwichtige metropool. Het waarborgen van een veilige leefomgeving met hoge leefkwaliteit vraagt dat we ons stevig inzetten voor klimaatadaptatie.

Het programma Klimaatadaptatie is in 2018 van start gegaan aan de hand van een plan van aanpak dat door het platform Ruimte is vastgesteld. Het programma laat lokaal wat lokaal is. Het focust zich op de bovenregionale opgaven van klimaatbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling en op de vitale en kwetsbare infrastructuur van de MRA. 

Gerelateerde artikelen